CD&V-Riemst CBS 2013-2018

Het CD&V bestuur van Riemst stelt hier haar ploeg voor het CBS (college van burgemeester en schepenen) aan u voor. De legislatuur 2013 - 2018 zal CD&V-Riemst naast de burgemeester ook nog eens de 6 schepenen leveren.

Het CD&V-bestuur besliste om volledig op eigen kracht en zonder coalitiepartner te besturen.

Mark Vos, burgemeester: “Het was een belangrijke evenwichtsoefening. We hebben geopteerd voor continuïteit en duidelijkheid binnen de verdeling van de bevoegdheden. Ik ben ervan overtuigd dat we met z’n zevenen een sterke bestuursploeg voor deze legislatuur hebben klaar staan! We zullen met z’n allen ons uiterste best doen om het project dat we op 14 oktober 2012 hebben voorgelegd aan de kiezer verder uit te werken. ”

Het CD&V-project werd opgebouwd rond 4 belangrijke speerpunten:
1. Welzijn en Samen-Leven in een aangename woonomgeving;
2. Landbouw, natuur en economie voldoende kansen bieden in een plattelandsgemeente;
3. Betaalbaar en aangepast wonen voor jong en oud;
4. Veiligheid garanderen voor onze inwoners.  

De bevoegdheden zijn als volgt verdeeld:

MARK VOS - burgemeester

Bestuur / Beleid, planning en innovatie / Personeel/ Financiën /Politie/ Burgerzaken/

Groeven/ Openbare Werken/ Nutsvoorzieningen/ Patrimonium/Begraafplaatsen

GUY KERSTEN – 1ste schepen

Plattelandsontwikkeling/ Dorpsversterking/ Verkeersveiligheid/ Mobiliteit/ Openbaar Vervoer/

Landbouw / Middenstand en Economische Zaken/ Ruilverkavelingen/ Inrichting Openbare Ruimte

MARINA PAULY - 2de schepen

Communicatie / Cultuur - Socio-Culturele Verenigingen / Integrale Kwaliteitszorg/

Personen met een handicap/ Toegankelijkheid/ Gelijke Kansen/ Gezin/ Kinderopvang/

Erfgoed / Heemkunde

KATJA ONCLIN - 3de schepen

Voorzitter Sociaal Huis / Ruimtelijke Ordening / Huisvesting-Woonbeleid / Sociale Aangelegenheden/ Senioren

CHRISTIAN BAMPS - 4de schepen

Sport/ Bibliotheek/ Ontwikkelingssamenwerking/ Europese Aangelegenheden/

Kermissen en Feestelijkheden/ Toerisme

BERT CILISSEN - 5de schepen

Onderwijs/ Volwasseneneducatie / Jeugd/ Aankoopbeleid

MATHIEU EYCKEN - 6de schepen

Leefmilieu/ Duurzame Ontwikkeling/ Gezondheid en Preventie/ Dierenwelzijn/

Archeologie / Monumenten & Landschappen/ Archief/ ICT & informatisering

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.