De gemeente Riemst wil samen met de verschillende eigenaars en gebruikers inzetten op de ontwikkeling van de schoolsite aan de Kloosterstraat in Vlijtingen. Op deze site komen verschillende functies samen en een vernieuwing van gebouwen dringt zich op. Het gemeentebestuur wil de ontwikkeling in zijn geheel bekijken en hier een coördinerende rol in spelen. Gezien de complexiteit van het project en het belang van de locatie laat de gemeente zich hiervoor begeleiden door externe experten.

Mark Vos, burgemeester: “De schoolsite is naar eigendomsstructuur opgedeeld in drie partijen: het Katholiek onderwijs Limburg, de Parochiale Werken en de Kerkfabriek van Vlijtingen. Gezien de complexe situatie naar eigendom en structuur, vinden we het belangrijk dat we als gemeente een coördinerende rol opnemen en nadenken over hoe we de volledige site kunnen inrichten. Dit door de bestaande structuren te behouden en/of deels te vernieuwen.”

De schoolsite in Vlijtingen combineert allerlei functies. Het is een school voor 200 leerlingen, maar daarnaast ligt er ook een parochiezaal, turnzaal, jeugdlokalen, sportvelden met kleedkamers en een parking. Verschillende gemeentelijke initiatieven worden in deze gebouwen georganiseerd. Zo is de kinderopvang er gevestigd, het Heemkundig museum, de lokaal heemkundige kring en het leslokaal van de beeldhouwklas voor volwassenen.

Bert Cilissen, schepen van Onderwijs: “Onze visie leunt aan bij de visie van de Vlaamse overheid om schoolgebouwen niet alleen te benutten voor onderwijs, maar om er meerdere functies samen te brengen. Op deze locatie in Vlijtingen zijn er zeer veel mogelijkheden om in te zetten op zo’n multifunctionele infrastructuur en daar moeten we gebruik van maken. Ook de nieuwe school in Herderen heeft al een multifunctionele zaal.

Ook de cruciale ligging van de site speelt een belangrijke rol 

Katja Onclin, schepen van Ruimtelijke Ordening: “De site ligt op een cruciale plek met enorme opportuniteiten voor de leefbaarheid van Vlijtingen, één van de hoofddorpen in onze gemeente. Ruimtelijk gezien willen we dan ook de noden van alle gebruikers een plaats geven en kwalitatief met elkaar verweven.”

De bouw van een multifunctionele zaal ziet de gemeente als een eerste aanzet in de opmaak van een globale ruimtelijke ontwikkelingsvisie.

Mark Vos, burgemeester: “We gaan de site in zijn geheel bekijken en van daar uit een totaalvisie uitwerken op de ontwikkeling, rekening houdend met alle bestaande en toekomstige deelfuncties.”

Aangezien ook het klooster en de kapelanij aan vernieuwing toe zijn, zal ook de woonfunctie van de site opgenomen worden in deze ontwikkelingsvisie.

Katja Onclin, schepen van Ruimtelijke ordening: “We hebben noch gronden noch gebouwen op deze site, maar willen toch een voortrekkersrol spelen in de ontwikkeling. Gezien de complexiteit en het belang van de locatie voor Vlijtingen doen we beroep op een externe partner. Die kan ons juridisch en financieel adviseren en begeleiden bij dit project.

De kosten voor deze studieopdracht ramen we op max. 50.000 euro en het voorstel wordt besproken op de gemeenteraad van maandag a.s. 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.