Het gemeentebestuur van Riemst heeft hard gewerkt aan een nieuw meerjarenplan.

Het plan 2020-2025 is een ambitieus vooruitzicht op de komende zes jaar, met noemenswaardige investeringen ter waarde van 26 miljoen euro.

Mark Vos, burgemeester:

“We willen Riemst verder laten groeien tot een leefbare, aangename en groene gemeente waar iedereen zich thuis voelt en welkom voelt. Met veel gedrevenheid gaan we met het voltallige gemeentebestuur aan de slag om het voor onze inwoners, toeristen en bedrijven nog vreugdevoller te maken in onze gemeente. We gaan op dezelfde lijn verder, behouden wat goed is en vernieuwen waar nodig.” 

Onmisbaar in het meerjarenplan zijn de riolering- en wegeniswerken ter verbetering van de infrastructuur en de aankoop van nieuwe gronden ter uitbreiding van de woongebieden. Het gemeentebestuur werkt aan verschillende ruimtelijke uitvoeringsplannen om in alle dorpen woonuitbreiding mogelijk te maken. In de pijplijn zit o.a. de planologische ontwikkeling van een woongebied in Genoelselderen, achter het Sint-Maartenshof. Ook het project ‘het Baantje’ in Vlijtingen blijft in zicht.

Guy Kersten, bevoegd schepen:

“Jaarlijks blijven we zo’n 180.000 euro per jaar investeren in stoepen, in kader van het stoepenplan. Ook het pleinenplan blijft van kracht, met drie nieuwe pleinen op het programma voor de nabije toekomst: een in Genoelselderen, een in Kanne en een in Vlijtingen. Daarnaast zal de aanpak van wateroverlast nog steeds een prioriteit zijn.”

Sinds 2003 heeft de gemeente Riemst een capaci¬teit aan eigen wachtbekkens uitgebouwd van 180.000 kubieke meter. In mensentaal zijn dat 40 voetbalvelden waar een meter water op staat. De provincie Limburg zal de Molenbeek aanpakken: con¬creet zal de Molenbeek langs de Demerstraat terug opengelegd en verlegd worden achter de woningen. Vandaag loopt de Molenbeek ingebuisd onder de Demerstraat door. De ge¬meente Riemst zal dan ook een wachtbekken aanleggen langs de Vogelzangstraat.

Christian Bamps, bevoegd schepen:

“Riemst moet een veilige omgeving zijn voor iedereen. Verkeersremmende maatregelen zijn daarbij voor ons uiterst belangrijk. We hebben hier reeds heel wat op ingezet en zullen dat ook blijven doen. Daarnaast moet Riemst ook een gezonde omgeving zijn voor iedereen. We willen onze inwoners graag aanzetten om te bewegen, als vorm van preventieve gezondheidszorg.”

Vandaar dat het gemeentebestuur kiest voor de implementatie van een uur naschools sporten voor alle kinderen. Ook promoot het bestuur gezonde eetgewoonten, via infoavonden en verscheidene acties op school.

Marina Pauly, bevoegd schepen:

“We zetten bovendien in op een kwaliteitsvolle en veilige opvang, waar het welzijn van het kind centraal staat. In functie van de vraag sturen we het aantal opvangplaatsen en de begeleiding bij. Elk kind is voor ons gelijk, ongeacht het onderwijsnet. Zo kan elke basisschool in Riemst sinds 2015 een toelage aanvragen voor verbeteringswerken aan de schoolinfrastructuur, ook van het vrij onderwijs.”

Dat een gemeente ook andere onderwijsnetten ondersteunt, is uniek in Vlaanderen.

Verder staat er een nieuwe schoolbus op de planning, evenals renovaties van de gebouwen. In GBS De Driesprong zal er een uitbreiding van de turnzaal plaatsvinden en een vergroening van de speelplaats. GBS De Klinker zal extra lesruimtes bijkrijgen.

Peter Neven, bevoegd schepen:

“Riemst stapt mee in moderne trends, maar blijft van origine een landbouwgemeente en daar zijn we trots op. Om de lokale, dagverse producten te promoten, willen we een buurtkar lanceren. Op die manier hoef je als inwoner van Riemst niet de deur uit om van die erg gewaardeerde producten te genieten. We vinden het belangrijk dat onze inwoners de producten van de lokale boeren kennen. We gaan ook samen met de plaatselijke landbouwers meedenken over erosiegevoelige gebieden.”

Daarnaast blijft in de komende jaren ook klimaat een cruciale rol spelen. Zwerfvuil en sluikstorten worden kordaat aangepakt. Zo zal de gemeente Riemst mobiele camera’s installeren om de controle op te voeren. Ook werden er nieuwe vuilnisbakken aangekocht en oude vervangen. Op regelmatige basis doet het bestuur mee aan sensibiliseringsacties zoals de Zwerfvuilactie en de initiatieven van de Mooimakers. “Samen houden we onze buurten proper”, aldus Peter Neven, bevoegd schepen. Initiatieven zoals de Fietsbieb stimuleren de kringloopeconomie, die ervoor zorgen dat de afvalberg een beetje kleiner wordt.

Ambitieuze renoveerders die hun woning energetisch verbeteren, moeten volgens het Riemstse bestuur beloond worden. Dit doet ze door een premie toe te kennen, gebaseerd op het behaalde E-peil van het gebouw. Ook verenigingen die hun gebouwen energetisch willen verbeteren, rekenen tegenwoordig op een subsidie.

Mathieu Eycken, bevoegd schepen:

“Zorgzaamheid staat voorop. Wij onderzoeken de ontwikkeling van voorzieningen in alle dorpen: de zogenaamde zorgsatellieten. In site Eyckendael maakt de combinatie van zorgverlening, dienstenaanbod, wonen, werken en ontspannen van de welzijnscampus een levendige ontmoetingsplek voor jong en oud.
Tegen 2030 is een kwart van onze inwoners ouder dan 65 jaar. We maken een actieplan Ruimtelijke Ordening met het oog op de vergrijzing van onze bevolking. We hebben ruime aandacht voor seniorenhuisvesting en mantelzorg.”

Bijkomend zal er een modernisering van ’t Paenhuys plaatsvinden, om te blijven voldoen aan de evoluerende vraag van verschillende verenigingen. De zaal zal uitgerust worden met moderne podiumtechnieken. Zo blijft de zaal relevant, zowel nu als in de toekomst. Aan het Paenhuysplein komt er ook toegang tot publieke wifi-verbinding, zodat inwoners nog meer kunnen genieten van deze gezellige plek in de gemeente Riemst.

Voor meer informatie:
Mark Vos, burgemeester Riemst - gsm 0476 47 72 68 - mark.vos@riemst.be
Guy Kersten, schepen - gsm 0476 55 26 48 - guy.kersten@riemst.be
Christian Bamps, schepen - tel. 012 45 60 23 - christian.bamps@riemst.be
Marina Pauly, schepen - gsm 0475 93 90 04 - marina.pauly@riemst.be
Peter Neven, schepen - gsm 0474 52 52 81 - peter.neven@riemst.be
Mathieu Eycken, schepen - gsm 0479 44 22 86 - mathieu.eycken@riemst.be
Bianca Beusen, communicatieambtenaar - gsm 0477 76 95 19 - bianca.beusen@riemst.be

>>Greep uit enkele belangrijke investeringen:

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.