Stemmen als niet-belg

Stemmen als niet-belg

Voor wie:

Als burger van vreemde origine die in België verblijft kan je, mits je voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht, je inschrijven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen die plaatsvinden op zondag 14 oktober 2018. 

Here you can find the information in the language you prefer: www.ikstemook.be

Voorwaarden:

Je woont in Riemst, je bent geen Belg én je bent:
1. minstens 18 jaar op 14 oktober 2018;
2. uiterlijk op 1 augustus 2018 ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
3. niet geschorst of uitgesloten van het kiesrecht op 14 oktober 2018;

Heb je bovendien de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie? Dan is er nog een extra voorwaarde:
4. op het ogenblik van de indiening van de aanvraag gedurende 5 jaar onafgebroken in België verblijven (en een wettelijke verblijfstitel hebben die dit bewijst).

Hoe inschrijven:

Het inschrijvingsformulier om je als EU-burger of niet-EU-burger te registreren kan je hier downloaden of bij de dienst Bevolking verkrijgen.

Dit inschrijvingsformulier moet je uiterlijk op 31 juli 2018 ingevuld en ondertekend afgeven aan je gemeentebestuur. Je krijgt dan enkele tijd later van het college van burgemeester en schepenen via aangetekend schrijven al dan niet een bevestiging van je inschrijving. Vanaf het moment dat je inschreven bent ben je ook verplicht om bij de gemeenteraadsverkiezingen te gaan stemmen.

Merk op dat wie zich reeds heeft ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 of eerder automatisch ook voor de verkiezingen van 2018 geregistreerd staat. Wens je echter niet langer deel te nemen aan de verkiezingen, dan moet je schriftelijk afstand doen van jouw hoedanigheid als kiezer voor 1 augustus 2018.

Wat meebrengen:

Je verblijfskaart.

Kost:

Gratis

Reglement:

Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.