Stemmen met volmacht

Stemmen met volmacht

Voor wie:

In België is er opkomstplicht, wat wil zeggen dat je als Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijft je in een ander land.

Als je niet kunt gaan stemmen, kun je toch jouw stem uitbrengen door iemand een volmacht te geven. Je moet wel bewijzen of attesten kunnen voorleggen die jouw afwezigheid verantwoorden.

Als je zelf niet gaat stemmen en je geeft geen volmacht, dan kom je terecht op de lijst van kiezers die niet hebben gestemd. De vrederechter bepaalt welke boete je krijgt als je wordt vervolgd.

Voorwaarden:

In de volgende gevallen kun je een volmacht geven en het bijhorende bewijs van afwezigheid aanvragen:

Reden voor afwezigheid en Bewijs van afwezigheid
Je bent te ziek of te zwak:

  • - een doktersattest

Je kunt niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland):

  • werknemers: een attest van jouw werkgever
  • zelfstandigen: waaruit de uitoefening van het beroep en de reden voor jouw afwezigheid blijkt, afgegeven door de burgemeester van jouw gemeente

Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger:

  • een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van jouw gemeente

Je bevindt zich in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel:

  • een attest van de directie van de strafinrichting

Je kunt niet stemmen door jouw geloofsovertuiging:

  • een attest van de religieuze overheid

Je bent student en kunt niet stemmen om studieredenen:

  • een attest van de directie van jouw school

Je bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie:


  • een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van jouw gemeente

Voorwaarden voor de volmachtkrijger:
De volmachtkrijger moet geen familielid zijn. Hij of zij moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

De volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger).
De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor u zelf stemgerechtigd bent.

Volmacht kan in onderstaande gevallen 1 tot 6 worden gegeven tot de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de dag vóór de stemming (geval 7).

Procedure:

Eerst vul je een volmachtformulier in. Je kunt het volmachtformulier downloaden op de website www.vlaanderenkiest.be of aanvragen bij jouw gemeentebestuur.

Vervolgens geef je het ingevulde volmachtformulier tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor je zal stemmen, de volmachtkrijger.

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met het volmachtformulier en de nodige documenten naar het stembureau dat op jouw oproepingsbrief vermeld staat.

Op de website Vlaanderenkiest.be vind je meer informatie over de bewijzen en attesten die je moet kunnen voorleggen.

Wat meebrengen:

De volmachtkrijger toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:

- het door jou ingevulde volmachtformulier
- het attest of bewijs van jouw afwezigheid
- zijn eigen identiteitskaart
- zijn eigen oproepingsbrief
- jouw oproepingsbrief

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.